Ponedjeljak, 27 Svibanj 2024
slika2.png
 
Naslovnica arrow O nama

O nama
Vodstvo
�lanovi
Povijest
Oprema
Vatrogasni dom
Natjecateljske ekipe
Rezultati s natjecanja
Preventiva
�to je preventiva
Na�e aktivnosti u preventivi
Preventivno de�urstvo
Hidrantska mre�a u selu
Poziv u pomo� - upute
U slu�aju po�ara - upute
Tko je Online
zovite93
znakovi-baner
O nama
zupanija Mjesto Donji Kneginec jedno je od naselja unutar op�ine Gornji Kneginec u vara�dinskoj �upaniji, a nalazi se u nizinskom kraju, svega 7 kilometara udaljenom od grada Vara�dina. Smješteno je izme�u Poduzetni�ke zone "Kneginec", prometnog �vora Vara�din i autoceste Vara�din-Zagreb. Donji Kneginec ukupno ima oko 200 doma�instava u kojima �ivi oko 760 stanovnika. Površinom i brojem stanovnika Donji Kneginec nalazi se na �etvrtom mjestu od ukupno pet naselja op�ine Gornji Kneginec.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Donji Kneginec dobrovoljna je, stru�na, humanitarna, neprofitna i nestrana�ka udruga od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u pogledu zaštite od po�ara. Društvo je osnovano 1940. godine kao udruga gra�ana i djeluje u svojstvu pravne osobe, a sve u skladu sa Zakonom o udrugama, Zakonom o Vatrogastvu te Zakonom o zaštiti od po�ara.

Društvo je udru�eno, uz �etiri preostala DVD-a, u Vatrogasnu zajednicu op�ine Gornji Kneginec, koja pripada Vatrogasnoj zajednici Vara�dinske �upanije, a �upanijska zajednica udru�ena je u najviši organizacijski oblik vatrogastva – Hrvatsku vatrogasnu zajednicu. Prema kategorizaciji sukladno intervencijskoj i operativnoj spremnosti DVD Donji Kneginec trenutno pripada vrsti postrojbe "D", a u op�inskoj zajednici djeluju još DVD Kneginec Gornji koji je vrsta "B" i ujedno centralna postrojba u op�ini, zatim DVD Vara�dinbreg (C), DVD Tur�in (D) i DVD Lu�an Biškupe�ki (D).

dom Sukladno kategoriji (D) vatrogasno društvo Donji Kneginec mora posjedovati minimum opreme koji odre�uje Pravilnik za društva te kategorije, pokrivati podru�je Donjeg Kneginca u provo�enju preventivnih aktivnosti, a kod intervencija po potrebi usko�iti u pomo� centralnoj postrojbi DVD-a Kneginec Gornji na podru�ju cijele op�ine Gornji Kneginec.

Za obavljanje vatrogasne djelatnosti Društvo posjeduje vatrogasnu postrojbu od 10 operativnih �lanova, �emu se mo�e pridodati i nekoliko pri�uvnih, koji su osposobljeni za obavljanje vatrogasnih intervencija. Osim intervencija u DVD-u ima i puno drugih aktivnosti, kao što je preventiva (pregled hidrantske mre�e, edukacija mještana itd.), odr�avanje opreme i vozila, društvene aktivnosti (dru�enja, sudjelovanja u manifestacijama), zatim treninzi ekipa i sudjelovanje na vatrogasnim natjecanjima i još mnogo toga...

 

pdf  Obavijest temeljem Zakona o javnoj nabavi

 

Top!