Ponedjeljak, 27 Svibanj 2024
slika7.png
 
Naslovnica arrow Vatrogasni dom

O nama
Vodstvo
�lanovi
Povijest
Oprema
Vatrogasni dom
Natjecateljske ekipe
Rezultati s natjecanja
Preventiva
�to je preventiva
Na�e aktivnosti u preventivi
Preventivno de�urstvo
Hidrantska mre�a u selu
Poziv u pomo� - upute
U slu�aju po�ara - upute
Tko je Online
zovite93
znakovi-baner
vatrogasni dom
Prvi vatrogasni dom – kod kapelice
Prvi vatrogasni dom sagra�en je u Zavrtnoj ulici na zemljištu pokraj kapelice. Dom je izgra�en na dobrovoljnoj bazi kako �lanova DVD-a, tako i mještana cijelog sela. Prema tome bio je u vlasništvu svih mještana odnosno tadašnje Mjesne zajednice. Gradnja doma dimenzija 9 × 6.5 metara trajala je nekoliko godina, a dovršena je 1946. godine.
stari-dom
thmb_stari-domthmb_stari-dom
Koristio za razne potrebe gra�ana, odr�avali su se sastanci, ali i zabave iz �ijih se prihoda vatrogasno društvo financiralo. U rujnu 01.09.1969. godine dom je iznajmljen trgovini "Mercator Zarja" iz Ormo�a (Slovenija) na period od deset godina. Po isteku najma prema odluci Mjesne zajednice vatrogasni dom je 11.01.1980. godine ustupljen trgovini "Mercator Zarja" uz nov�anu naknadu.

Privremene prostorije – Društveni dom "Zagorac"
S obzirom da je 1969. godine stari vatrogasni dom iznajmljen trgovini "Zarja", od te godine vatrogasci su preselili u prostorije Društvenog doma "Zagorac" u vlasništvu istoimenog nogometnog kluba. Navedene prostorije koristile su se kroz kompletno razdoblje sve do izgradnje novog spremišta na gmajni 1975. godine.

Današnje vatrogasno spremište – na gmajni
Zbog neadekvatnog prilaza (udaljenog s glavne ceste) i premalog spremišta u prostorijama "Zagorac" krenulo se u projekt izgradnje novog vatrogasnog doma. Tako je novi vatrogasni dom izgra�en 1975. godine na lokaciji nešto dalje od prvog doma – u Zavrtnoj ulici na tzv. gmajni.

dom

Dimenzije doma su 8 × 6.5 metara, a sastoji se od jedne kancelarijske prostorije za sastanke, te spremišta za vozilo i opremu. Tako�er je izgra�en na dobrovoljnoj bazi, a materijal za njegovu izgradnju uglavnom je nabavljen rušenjem stare zgrade u Vara�dinu.

thmb_kancelarijathmb_spremiste

Te prostorije ostale su u korištenju sve do danas. Današnji �lanovi DVD-a u dva navrata obnovili su unutrašnjost doma, i to prvo kancelarijsku prostoriju 2000. godine, a nešto kasnije 2005. godine i unutrašnjost spremišta.

 

Top!