Subota, 15 Lipanj 2024
slika1.png
 
Naslovnica arrow Rezultati s natjecanja arrow Rezultati - 2003. godina

O nama
Vodstvo
�lanovi
Povijest
Oprema
Vatrogasni dom
Natjecateljske ekipe
Rezultati s natjecanja
Preventiva
�to je preventiva
Na�e aktivnosti u preventivi
Preventivno de�urstvo
Hidrantska mre�a u selu
Poziv u pomo� - upute
U slu�aju po�ara - upute
Tko je Online
zovite93
znakovi-baner
Rezultati - 2003. godina
R.br. Naziv natjecanja Ekipa Osvojeno mjesto Konkurencija
1. 24. memorijal Mirka Kolari�a (Vara�din)
muška A
16. 44 ekipe
2. 24. memorijal Mirka Kolari�a (Vara�din) �enska A
13. 15 ekipa
3. III. Memorijal Trtinjak-�urila (Vara�dinbreg)
muška A
7. 14 ekipa
4. Memorijal V.Brckovi�-Zima (Komin)
muška A
10.
15 ekipa
5. Memorijal V.Brckovi�-Zima (Komin) �enska A
5.
9 ekipa
6. IV. Kup Gornjeg Ku�ana muška A
16.
23 ekipe
7. Op�insko natjecanje VZO GK
muška A
2.
5 ekipa
8. Op�insko natjecanje VZO GK
�enska A
2.
2 ekipe
9. �upanijsko natjecanje Var. �upanije
�enska A
8.
17 ekipa
Broj ekipa u DVD-u: 2 (muška-A i �enska-A)

�lanovi MA: Nikola Špoljari�, Matija Lukinec, Mario Špoljari�, Mihael Magdi�, Tomislav Sokoli�, Dejan Špoljari�, Matija Magdi�, Josip Vitez, Ljudevit Bajs

�lanovi �A: Ivana Roško, Eva Šmit, Danijela Vitez, Štefica Luka�i�, Petra Roško, Melita Vitez, Sla�ana Bajs, Melanija Kolari�, Marina Habdija, Tamara Furjan

Zadnja Promjena ( Subota, 15 Sije�anj 2011 )
 

Top!