Subota, 15 Lipanj 2024
slika2.png
 
Naslovnica arrow Rezultati s natjecanja arrow Rezultati - 2008. godina

O nama
Vodstvo
�lanovi
Povijest
Oprema
Vatrogasni dom
Natjecateljske ekipe
Rezultati s natjecanja
Preventiva
�to je preventiva
Na�e aktivnosti u preventivi
Preventivno de�urstvo
Hidrantska mre�a u selu
Poziv u pomo� - upute
U slu�aju po�ara - upute
Tko je Online
zovite93
znakovi-baner
Rezultati - 2008. godina
R.br. Naziv natjecanja Ekipa Osvojeno mjesto Konkurencija
1. X. Kup grada Novog Marofa
ekipa-1
14. 18 ekipa
2. 29. Memorijal Mirka Kolari�a (Vara�din)
ekipa-1 22. 47 ekipa
3. 11. Memorijal �ure De�eli�a (Ivani�-Grad)
ekipa-1 27. 31 ekipa
4. VIII. Memorijal Trtinjak-�urila (Vara�dinbreg)
ekipa-1
10. 17 ekipa
5. IX. Kup Gornjeg Ku�ana
ekipa-1
3.
17 ekipa
6. IX. Kup Gornjeg Ku�ana
ekipa-2 15.
17 ekipa
7. Memorijal barun Rauch (Martijanec)
ekipa-1 1.
10 ekipa
8. Mokra vje�ba DVD Gojanec 2008
ekipa-1
3.
5 ekipa
9. 8. Kup DVD-a Zbelave
ekipa-1
2.
11 ekipa
10. 5. Kup DVD-a Hr�enica
ekipa-1 5.
13 ekipa
11. Memorijal bana Jela�i�a (Zapreši�)
ekipa-1
23.
48 ekipa
Broj ekipa u DVD-u: 2 (muške-A)

�lanovi MA-1: Denis Kaneši�, Danijel Grabar, Antonio Sa�i�, Denis Pofuk, Ivan Pintari�, Mihael Magdi�, Tomislav Sokoli�, Alen Grabar, Nikola Sa�i�, Marko Kereti�, Mario Špoljari�

�lanovi MA-2: Josip Cepanec, Denis Lukinec, Karlo Prahi�, Benedikt Pofuk, Matija Kereti�, Mario Bajz, Kristijan Cepanec, Nikola Kobzinek, Dario Bajz, Zoran Roško, Goran Roško, Josip Bajs

Zadnja Promjena ( Subota, 15 Sije�anj 2011 )
 

Top!