Subota, 15 Lipanj 2024
slika9.png
 
Naslovnica arrow Rezultati s natjecanja arrow Rezultati - 2009. godina

O nama
Vodstvo
�lanovi
Povijest
Oprema
Vatrogasni dom
Natjecateljske ekipe
Rezultati s natjecanja
Preventiva
�to je preventiva
Na�e aktivnosti u preventivi
Preventivno de�urstvo
Hidrantska mre�a u selu
Poziv u pomo� - upute
U slu�aju po�ara - upute
Tko je Online
zovite93
znakovi-baner
Rezultati - 2009. godina
R.br. Naziv natjecanja Ekipa Osvojeno mjesto Konkurencija
1. 9. Kup DVD-a Leskovec
ekipa-1
2. 16 ekipa
2. 11. Kup DVD-a Prese�no Viso�ko
ekipa-1
2. 10 ekipa
3. XI. Kup grada Novog Marofa
ekipa-1
4. 18 ekipa
4. IX. Memorijal Trtinjak-�urila (Vara�dinbreg) ekipa-1 12. 21 ekipa
5. IX. Memorijal Trtinjak-�urila (Vara�dinbreg) ekipa-2 14. 21 ekipa
6. Susret DVD Vrbanovec 2009
ekipa-1
2. 9 ekipa
7. X. Kup Gornjeg Ku�ana ekipa-1
5.
21 ekipa
8. Dravski kup 2009 (Sveti �ur�)
ekipa-1 8.
16 ekipa
9. 9. Kup DVD-a Zbelave
ekipa-1 4.
14 ekipa
10. Memorijal barun Rauch (Martijanec) ekipa-1
2.
6 ekipa
11.
Mokra vje�ba Gojanec 2009
ekipa-1
2.
12 ekipa
12. 6. Kup DVD-a Hr�enica
ekipa-1 1.
15 ekipa
13. Memorijal bana Jela�i�a (Zapreši�)
ekipa-1
25.
70 ekipa
Broj ekipa u DVD-u: 2 (muške-A)

�lanovi MA-1: Denis Kaneši�, Danijel Grabar, Antonio Sa�i�, Denis Pofuk, Ivan Pintari�, Mihael Magdi�, Tomislav Sokoli�, Alen Grabar, Nikola Sa�i�, Marko Kereti�

�lanovi MA-2: Josip Cepanec, Denis Lukinec, Karlo Prahi�, Benedikt Pofuk, Matija Kereti�, Mario Bajz, Kristijan Cepanec, Nikola Kobzinek, Dario Bajz, Zoran Roško, Goran Roško, Josip Bajs

Zadnja Promjena ( Subota, 15 Sije�anj 2011 )
 

Top!