Subota, 15 Lipanj 2024
slika1.png
 
Naslovnica arrow Rezultati s natjecanja arrow Rezultati - 2011. godina

O nama
Vodstvo
�lanovi
Povijest
Oprema
Vatrogasni dom
Natjecateljske ekipe
Rezultati s natjecanja
Preventiva
�to je preventiva
Na�e aktivnosti u preventivi
Preventivno de�urstvo
Hidrantska mre�a u selu
Poziv u pomo� - upute
U slu�aju po�ara - upute
Tko je Online
zovite93
znakovi-baner
Rezultati - 2011. godina
R.br. Naziv natjecanja Ekipa Osvojeno mjesto Konkurencija
1. 11. Memorijal Kruno Modri� (Leskovec) ekipa-1
3. 14 ekipa
2. 32. Memorijal Mirko Kolari� (Vara�din)
ekipa-1
27. 38 ekipa
3. 13. Kup grada Novog Marofa
ekipa-1
3. 20 ekipa
4. 11. Memorijal Trtinjak-�urila (Vara�dinbreg)
ekipa-2 16. 19 ekipa
5. Susret DVD Vrbanovec 2011 ekipa-1 7. 11 ekipa
6. 12. Kup Gornjeg Ku�ana
ekipa-1
5. 27 ekipa
7. 12. Kup Gornjeg Ku�ana ekipa-2
14.
27 ekipa
8. 2. Kup DVD Šemovec
ekipa-1 2.
10 ekipa
9. Natjecanje DVD Kapela Podravska
ekipa-1
2.
9 ekipa
10. Memorijal barun Rauch (Martijanec) ekipa-2 3.
7 ekipa
11.
1. Kup DVD-a Donja Vo�a
ekipa-1
1.
3 ekipe
12. Dravski kup 2011 (Sveti �ur�) ekipa-1 3.
8 ekipa
13. �upanijsko natjecanje Vara�dinske �upanije
ekipa-1
4.
45 ekipa
         
Broj ekipa u DVD-u: 2 (muške-A)

�lanovi MA-1: Denis Kaneši�, Marko Lukinec, Danijel Grabar, Denis Lukinec, Denis Pofuk, Ivan Pintari�, Mihael Magdi�, Kristijan Cepanec, Nikola Sa�i�, Marko Kereti�, Antonio Sa�i�, Alen Grabar

�lanovi MA-2: Josip Cepanec, Luka Kranj�ec, Karlo Prahi�, Benedikt Pofuk, Matija Kereti�, Dean Pofuk, Kristijan Cepanec, Jurica Bajz, Dario Bajz, Zoran Roško, Goran Roško, Josip Bajs

Zadnja Promjena ( Ponedjeljak, 12 Rujan 2011 )
 

Top!