Subota, 15 Lipanj 2024
slika2.png
 
Naslovnica arrow Op�enito arrow Eko-akcija: �i��enje �ume Cukavec

O nama
Vodstvo
�lanovi
Povijest
Oprema
Vatrogasni dom
Natjecateljske ekipe
Rezultati s natjecanja
Preventiva
�to je preventiva
Na�e aktivnosti u preventivi
Preventivno de�urstvo
Hidrantska mre�a u selu
Poziv u pomo� - upute
U slu�aju po�ara - upute
Tko je Online
zovite93
znakovi-baner
Eko-akcija: �i��enje �ume Cukavec
Subota, 20 O�ujak 2010
cukavec Na inicijativu �lana Udruge ekologa Hrvatske – Bo�idara Vupore – pokrenuta je ekološka akcija �iš�enja divljih odlagališta otpada na podru�ju šume i potoka Cukavec. Akcija je odra�ena u subotu 20. o�ujka 2010. godine, a u njoj su sudjelovali i vatrogasci, �ime su pokazali kako osim po�ara brinu i o drugim aspektima zaštite ljudi odnosno prirodnog okoliša.

�lanovi DVD-a Donji Kneginec su se uz svoje kolege, DVD Kneginec Gornji i DVD Vara�dinbreg, organizirano priklju�ili ovoj akciji u kojoj su sudjelovali i nogometaši NK Zagorac, mještani Dugog i Malog Vrha, te ostali brojni mještani. Tako je u toku prijepodneva o�iš�ena velika površina šume, a pritom je prikupljeno oko 40 kubi�nih metara otpada. Ve�inu otpada �inio je stari elektri�ni otpad, dijelovi automobila, stari štednjaci i bicikli, kao i razno sitno sme�e – konzerve, limenke, staklenke i sli�no. Kasnije su djelatnici KNEKOM-a adekvatno zbrinuli sav sakupljeni otpad.

cukavec Nadamo se da smo svojim sudjelovanjem, kao i svi ostali sudionici pokazali pravi primjer kako se treba ponašati i odnositi prema svojem prirodnom okru�enju. Jednostavno je neshvatljivo da u današnje vrijeme još uvijek postoje bezobzirni i nemarni ljudi koji sme�e bacaju svuda naokolo, ili doslovno "sebi pod nos". Sav otpad vrlo se lako mo�e zbrinuti unutar ku�anstva, ili putem redovitih godišnjih prikupljanja glomaznog otpada. Stoga ovim putem apeliramo na sve gra�ane da otpad ni pod koju cijenu ne odla�u po livadama, šumama i potocima, kako bi sebi i budu�im generacijama mogli ostaviti �isti i zdravi okoliš.

Komentari
Traži
Samo registrirani korisnici mogu pisati komentare!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Zadnja Promjena ( Ponedjeljak, 29 O�ujak 2010 )
 

Top!