Subota, 20 Srpanj 2024
slika6.png
 
Naslovnica arrow Natjecanja arrow 1. nastup na Dr�avnom natjecanju RH

O nama
Vodstvo
�lanovi
Povijest
Oprema
Vatrogasni dom
Natjecateljske ekipe
Rezultati s natjecanja
Preventiva
�to je preventiva
Na�e aktivnosti u preventivi
Preventivno de�urstvo
Hidrantska mre�a u selu
Poziv u pomo� - upute
U slu�aju po�ara - upute
Tko je Online
Gostiju online: 1
zovite93
znakovi-baner
1. nastup na Dr�avnom natjecanju RH
Subota, 29 Rujan 2012
drzavno Muška A ekipa-1 nastupila je na VI. dr�avnom natjecanju vatrogasaca Republike Hrvatske u Zadru 29. rujna. Ovaj doga�aj va�niji je tim više što je to bilo prvo pojavljivanje DVD-a Donji Kneginec na dr�avnim natjecanjima u svojoj 72 godine dugoj povijesti. Samo natjecanje odr�ano je na sportskom centru Višnjik, gdje je u 7 kategorija nastupila ukupno 241 natjecateljska ekipa što je ukupno 2410 natjecatelja na jednom mjestu. Samo pojaviti se u tom društvu najboljih hrvatskih vatrogasaca bila je posebna �ast i neopisiv osje�aj.

No, po�evši od samih kvalifikacija pa do završnih priprema cijeli proces pratila je „neizvjesnost“ i put nije bio nimalo lak. Fantasti�an rezultat s prošlogodišnjeg �upanijskog natjecanja trebao je zna�iti siguran prolaz kroz dodatne kvalifikacije, no dugo vremena visio je upitnik zahvaljuju�i „vije�anju“ HVZ-a koji se dugo nije mogao odlu�iti koji kriterij �e odlu�ivati o plasmanu. Nakon prolaska kao 3. od osam dodatnih ekipa iz cijele Hrvatske, sljede�a nevolja bila je lom ruke klju�nog �lana ekipe što je na mjesec dana zaustavilo pripreme. Ostale poteško�e svodile su se na ponekad teško sastajanje �lanova zbog poslovnih obaveza, a najve�a neizvjesnost zadnja tri tjedna pa sve do zadnja dva dana prije polaska je bila što se nije znalo ho�e li se jedan va�an �lan ekipe mo�i vratiti s terenskog posla. Stoga je paralelno pripremana i adekvatna zamjena, koja na sre�u nije trebala.

Kao dodatni teret svemu u posljednji tren (2 dana prjie natjecanja) organizatori natjecanja donose odluku da �e zapovijed za po�etak vje�be biti preko razglasa, a vrijeme �e se mjeriti elektronski tako da �lanovi pritiskom na tipkalo zaustavljaju štopericu. Tijekom godine ekipa nije nikad tako vje�bala. Na sre�u �lanovi ekipe zadr�ali su mirno�u te iz svega toga uspjeli izvu�i maksimalni mogu�i rezultat i za prvi puta mo�e se re�i odli�an. Vje�bu spajanja vatrogasne opreme izveli su za 35 sekundi bez greške, a štafetnu utrku na 400 metara s dvije prepreke (greda 6m i zid 1.50m) za 58 sekundi. U kona�nici to je bilo dovoljno za 15. mjesto od ukupno 64 ekipe u seniorskoj muškoj A kategoriji koja je u Hrvatskoj najbrojnija te ima najja�u konkurenciju. Uzevši u obzir da u Hrvatskoj djeluje oko 1.800 DVD-ova, samo pojavljivanje na dr�avnom natjecanju ve� je bio veliki uspjeh.

Nakon cjelogodišnjih priprema, truda, odricanja, te svih poteško�a u kona�nici de�ki su se vratili ku�i sretni i zadovoljni jer su proveli tri prekrasna dana u Zadru te na najbolji mogu�i na�in predstavljali naš Donji Kneginec, Op�inu i Vara�dinsku �upaniju. Od 7 vara�dinskih ekipa u toj kategoriji po uspjehu su bili 3. ekipa. Moglo je mo�da i mrvicu bolje, ali isto tako u toj brzini mogu�a je i greška koja mo�e baciti daleko u poretku.

Ovim putem DVD Donji Kneginec se zahvaljuje svim sponzorima koji su na bilo koji na�in pomogli sudjelovanje na dr�avnom natjecanju, a to su: TTI d.o.o. servis i prodaja DAF, Proton d.o.o., Šilec d.o.o. benzinska postaja, Klesarstvo Habdija, Knekom d.o.o., Furjan Ekonomik d.o.o., Mirano d.o.o. i Trgovina Lexi 2.

Komentari
Traži
Samo registrirani korisnici mogu pisati komentare!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Zadnja Promjena ( Subota, 29 Prosinac 2012 )
 

Top!