Ponedjeljak, 27 Svibanj 2024
slika6.png
 
Naslovnica arrow Preventivno de�urstvo

O nama
Vodstvo
�lanovi
Povijest
Oprema
Vatrogasni dom
Natjecateljske ekipe
Rezultati s natjecanja
Preventiva
�to je preventiva
Na�e aktivnosti u preventivi
Preventivno de�urstvo
Hidrantska mre�a u selu
Poziv u pomo� - upute
U slu�aju po�ara - upute
Tko je Online
Gostiju online: 1
zovite93
znakovi-baner
ANGA�IRAJTE PREVENTIVNO DE�URSTVO
suma Prema statistikama naj�eš�i oblici po�ara su oni na otvorenom (po�ari raslinja), a obi�no nastaju zbog nepravilnog postupanja gra�ana i njihove nepa�nje. Pod po�arima raslinja podrazumijevamo sve vrste po�ara na otvorenom kao što su šumski po�ari, po�ari �itarica, suhe trave, makije itd. Opasnost od po�ara posebno je velika u rano prolje�e (u kontinentalnom dijelu Hrvatske), kao i ljeti i u jesen nakon dugih suša (u priobalju).

U našem kraju po�ari na otvorenom obi�no nastaju u prolje�e uslijed velikih proljetnih spaljivanja korova, nakon �iš�enja oku�nica i vikendica, kada vatra gra�anima vrlo �esto izmakne kontroli. Postoji niz savjeta kako sigurno obavljati spaljivanje korova, a najva�nija smjernica u tome je zakonom propisana obveza da u slu�aju spaljivanja velikih površina obavezno kontaktirate najbli�e Vatrogasno društvo radi anga�iranja preventivnog de�urstva. Ova usluga je besplatna, spada u vatrogasnu preventivu i nikada se nemojte ustru�avati koristiti ju - jer "bolje je sprije�iti nego lije�iti".

Dakle, u slu�aju spaljivanja velikih površina na otvorenom mo�ete nas kontaktirati na broj 93 (tra�ite da vas spoje s nekim iz DVD-a Donji Kneginec), ili nas zovite direktno na brojeve mobitela izvršnih �lanova DVD-a Donji Kneginec. Stojimo Vam na usluzi i za razne druge oblike pomo�i, ili stru�ne savjete...

Brojeve mobitela naših �lanova na�ite u rubrici Kontakt, odnosno klikom na ovaj link

 

Top!