Petak, 01 O�ujak 2024
slika7.png
 
Naslovnica arrow Rezultati s natjecanja arrow Rezultati - 2004. godina

O nama
Vodstvo
�lanovi
Povijest
Oprema
Vatrogasni dom
Natjecateljske ekipe
Rezultati s natjecanja
Preventiva
�to je preventiva
Na�e aktivnosti u preventivi
Preventivno de�urstvo
Hidrantska mre�a u selu
Poziv u pomo� - upute
U slu�aju po�ara - upute
Tko je Online
zovite93
znakovi-baner
Rezultati - 2004. godina
R.br. Naziv natjecanja Ekipa Osvojeno mjesto Konkurencija
1. IV. Memorijal Trtinjak-�urila (Vara�dinbreg) muška A
12. 12 ekipa
2. Memorijal V.Brckovi�-Zima (Komin) muška A 11. 20 ekipa
3. V. Kup Gornjeg Ku�ana muška A
16. 19 ekipa
4. IX. Kup grada Ludbrega
muška A
8.
21 ekipe
5. Kup DVD-a Zbelave
muška A 6.
8 ekipa
6. Op�insko natjecanje VZO GK
muška A
3.
5 ekipa
Broj ekipa u DVD-u: 2 (muška-A i �enska-A)

�lanovi MA: Nikola Špoljari�, Matija Lukinec, Jasmin Red�i�, Mario Špoljari�, Mihael Magdi�, Tomislav Sokoli�, Dejan Špoljari�, Matija Magdi�, Mirko Bajec, Marko Lukinec

�lanovi �A: pred kraj godine ekipa prestala s radom

Zadnja Promjena ( Subota, 15 Sije�anj 2011 )
 

Top!