Subota, 15 Lipanj 2024
slika2.png
 
Naslovnica arrow Op�enito arrow Odr�ana 73. izborno-izvje�tajna sjednica Skup�tine DVD-a Donji Kneginec

O nama
Vodstvo
�lanovi
Povijest
Oprema
Vatrogasni dom
Natjecateljske ekipe
Rezultati s natjecanja
Preventiva
�to je preventiva
Na�e aktivnosti u preventivi
Preventivno de�urstvo
Hidrantska mre�a u selu
Poziv u pomo� - upute
U slu�aju po�ara - upute
Tko je Online
zovite93
znakovi-baner
Odr�ana 73. izborno-izvje�tajna sjednica Skup�tine DVD-a Donji Kneginec
Subota, 09 O�ujak 2013
skupstina.jpg U subotu, 09. o�ujka u prostorijama Društvenog doma u Donjem Knegincu, odr�ana je 73. redovna izborno-izvještajna sjednica Skupštine DVD-a Donji Kneginec. Nakon intoniranja dr�avne i vatrogasne himne sve nazo�ne pozdravio je predsjednik društva Damir Vuk, a zatim je odana po�ast preminulim i poginulim hrvatskim vatrogascima te braniteljima Domovinskog rata.

Sjednici Skupštine osim vatrogasaca DVD-a Donji Kneginec nazo�ili su i brojni gosti. U ime Op�ine Gornji Kneginec nazo�ni su bili na�elnik Goran Kaniški te dona�elnik Robert �uranec, dok je Vatrogasnu zajednicu Op�ine Gornji Kneginec predstavljao zapovjednik Mario Grabar. Na sjednici su bili i predstavnici Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Klub Gornji Kneginec, kao i predstavnici sponzora te osam dobrovoljnih vatrogasnih društava i to iz: Kneginca Gornjeg, Vara�dinbrega, Lu�ana, Gornjeg Ku�ana, Zbelave, Martijanca, Svetog �ur�a i Vara�dinskih Toplica.

Izvješ�e o radu uz pomo� multimedijalne prezentacije podnio je zapovjednik društva Mihael Magdi�. Izme�u ostalog potrebno je izdvojiti 20 operativnih aktivnosti, od �ega je bilo 12 po�arnih intervencija te 8 drugih aktivnosti vatrogasne postrojbe. Preventivne aktivnosti tako�er su redovno odra�ene uz pregled hidrantske mre�e, podjelu letaka te promid�bene aktivnosti. U natjecateljskom dijelu dvije ekipe DVD-a odradile su ukupno sedam nastupa na natjecanjima te osvojile �etiri pehara i jedan prijelazni. Najzna�ajniji uspjeh uop�e u povijesti DVD-a bio je 1. nastup muške A ekipe-1 na VI. Dr�avnom natjecanju vatrogasaca Republike Hrvatske u Zadru gdje je osvojeno 15. mjesto u jakoj konkurenciji od 64 ekipe. Kontinuiranim školovanjem kadrova di�e se razina znanja, a prvi put u društvu do zvanja �asnika 1. klase stigla su dva �lana. Od ostalih aktivnosti tu se isti�u i brojni utrošeni sati na odr�avanje i ure�enje prostorija Vatrogasnog doma i okoliša, te kupnja vrijedne vatrogasne opreme u iznosu 19.081,50 kuna. Na kraju Društvo se zahvaljuje svim �lanovima, donatorima i sponzorima koji su pomogli rad ovog Društva te Op�ini Gornji Kneginec na izuzetnoj suradnji.

thmb_skupstina_030.jpg thmb_skupstina_040.jpg

Skupština je jednoglasno prihvatila sva iznesena izvješ�a, kao i Plan rada te financijski plan za 2013. godinu u kojem je glavna odrednica izgradnja gara�e za navalno vozilo. Nakon verifikacije izvješ�a, data je razrješnica dosadašnjem rukovodstvu, te je izabrano novo za mandatno razdoblje 2013.- 2017. Za predsjednika DVD-a ponovno je izabran Damir Vuk, dopredsjednika Mirko Kereti�, zapovjednika Mihael Magdi�, tajnika Denis Pofuk, spremištara Marko Kereti�, te blagajnika Denis Kaneši�. Novi zamjenik zapovjednika je Matija Lukinec. U Nadzorni odbor izabrani su tako�er novi �lanovi: Nikola Sa�i�, Kristijan Sokoli� i Jurica Bajz.

Spomenice za 10-godišnji uspješan rad u vatrogasnoj organizaciji primili su Marko Kereti� i Marko Lukinec. Na samom kraju predsjednik Damir Vuk podijelio je i zahvalnice svim �lanovima koji su sudjelovali na dr�avnom natjecanju, kao i sponzorima koji su pomogli put na ovo veliko natjecanje.

Komentari
Traži
Samo registrirani korisnici mogu pisati komentare!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Zadnja Promjena ( �etvrtak, 28 O�ujak 2013 )
 

Top!