Subota, 20 Srpanj 2024
slika3.png
 
Naslovnica

O nama
Vodstvo
�lanovi
Povijest
Oprema
Vatrogasni dom
Natjecateljske ekipe
Rezultati s natjecanja
Preventiva
�to je preventiva
Na�e aktivnosti u preventivi
Preventivno de�urstvo
Hidrantska mre�a u selu
Poziv u pomo� - upute
U slu�aju po�ara - upute
Tko je Online
zovite93
znakovi-baner
Hrvatska vatrogasna zajednica
Dr�avna uprava - DUZS
Vatrogasni portal
VZ Vara�dinske �upanije
Udruga prof. vatrogasaca RH
JVP Vara�din
SPU - Flashover trening HR
Op�ina Gornji Kneginec
... vi�e linkova ...
galerija-slika
Pokrovitelj
zaba_logo_transparent.png
Novosti
Po�ar na otvorenom - Banj��ina
Ponedjeljak, 29 O�ujak 2010
banjscina U ponedjeljak 29.03.2010. godine u popodnevnim satima došlo je do po�ara na otvorenom prostoru na podru�ju op�ine Gornji Kneginec u naselju Vara�dinbreg, blizu ku�nog broja Banjš�ina 27. Na intervenciju su izašli pripadnici vatrogasnih postrojbi DVD-a Kneginec Donji i Kneginec Gornji, a brzim dolaskom sprije�ili su daljnje širenje vatre...
Op�irnije...
 
Eko-akcija: �i��enje �ume Cukavec
Subota, 20 O�ujak 2010
cukavec Na inicijativu �lana Udruge ekologa Hrvatske – Bo�idara Vupore – pokrenuta je ekološka akcija �iš�enja divljih odlagališta otpada na podru�ju šume i potoka Cukavec. Akcija je odra�ena u subotu 20. o�ujka 2010. godine, a u njoj su sudjelovali i vatrogasci, �ime su pokazali kako osim po�ara brinu i o drugim aspektima zaštite ljudi odnosno prirodnog okoliša.
Op�irnije...
 
Po�ar vikend ku�e: Mali Vrh 225
Subota, 13 O�ujak 2010
vikendica Prošle subote 13. o�ujka iza 15 sati došlo je do po�ara vikend ku�e na Vara�dinbregu kod ku�nog broja Mali Vrh 225. Na intervenciju vrlo brzo su stigli pripadnici DVD-a Kneginec Gornji, dok je vatrogasna postrojba DVD-a Donji Kneginec došla desetak minuta nakon njih. Zahvaljuju�i brzom dolasku vatra je zaustavljena u po�etnoj fazi...
Op�irnije...
 
«« Po�etak « Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljede�a » Kraj »»

Stranice 16 - 18 od 44
Stalni pokrovitelj
orion-log.jpg
Sponzori 2021

Op�ina Gornji Kneginec

VZO Gornji Kneginec

Vatrogasna zajednica
Vara�dinske �upanije

Elektromehanik Systeme d.o.o.
Donji Kneginec

RD Systems d.o.o.
Donji Kneginec

E-Light Automation j.d.o.o.
Vara�din

Klesarstvo Habdija
Donji Kneginec

Pegi d.o.o.
Vara�din

Trockenbaubetrieb
Tomislav Kaniški

Igor Furjan
Donji Kneginec

Sponzori 2012
Sponzori 2010

Top!